Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

125 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183948

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Inne

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Starej 8, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2244 obręb Sosnowiec 0011, o powierzchni 303 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00096586/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek zlokalizowany na nieruchomości nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Budynek jest nieużytkowany, w złym stanie technicznym. Z uwagi na usytuowanie budynku w granicach działki, nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na terenie, ozn. symbolem 0 26 MW, U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.. U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.).

2. Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2022 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

3. Wysokość wadium wynosi: 15 000,00 zł.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

5. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tel. 32 29 60 414.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu