Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

820 200,00 PLN

Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

28.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KATOWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183335

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI

ul. PORCELANOWA 19
40-246 KATOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości: 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż pakietu 39 samochodów  

Cena wywoławcza wymienionego pakietu wynosi 820 200 (osiemset dwadzieścia tysięcy dwieście) złotych netto powiększona o należny podatek od towarów i usług. 

Termin przesyłania ofert mija 28 czerwca 2022 r. 

Z przedmiotem konkursu ofert oraz Regulaminem, jak również opisem i oszacowaniem przedmiotu konkursu, można się zapoznać w siedzibie firmy oraz na wydzielonym parkingu zewnętrznym w Katowicach od dnia opublikowania ogłoszenia o sprzedaży, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 12.00 do 17.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu (tel. 607 230 121). 

Wykaz sprzedawanych pojazdów oraz warunki szczegółowe prowadzonego postępowania określa Regulamin sprzedaży_39 zamieszczony na www.elektrobudowa.pl  

Oferty wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami należy przesłać pocztą na adres Elektrobudowa S.A. w upadłości, 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 19. Przy składaniu ofert każdorazowo decyduje data wpływu. Wraz z ofertą należy przesłać dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 82020 zł. (osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia złotych). 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu