Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIONKI, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185017

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO PIONKI

ul. AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ  MIASTA  PIONKI

na podst. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10.06.2022 r. zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pionki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II Nr 15  na okres 21 dni  wykaz dot. nieruchomości  przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie przetargowym na okres dłuższy niż 3 miesiące:

- lokal usługowy o łącznej powierzchni 322,15 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Pionki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW RA2Z/00005241/3.

Lokal przeznaczony jest na działalność gastronomiczną.

Miesięczny czynsz zostanie wyliczony wg minimalnych stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 8/2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dzierżawca ponosi koszty czynszu, opłat za media oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.

Bliższe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta Pionki; Al. Jana Pawła II nr 15 Wydział Gospodarowania Mieniem Gminy pok. 215 lub telefonicznie: nr tel.605 308 383 lub 48 341 42 16.

Pionki, dnia 07.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Pionki

/-/ Robert Kowalczyk

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu