Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184942

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE - Company Logo

ul. POWSTAŃCÓW 1
41-400 MYSŁOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Mysłowice informuje: 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice, na II piętrze oraz na stronie internetowej www.myslowice.pl, BIP podano do publicznej wiadomości szczegółowe wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice przeznaczonych do: 

dzierżawy: 

- na okres kolejnych trzech lat w Mysłowicach w rejonie ulicy Długiej – z przeznaczeniem pod uprawy rolne, (przedłużenie dzierżawy); 

- na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2024 roku w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki -  
z przeznaczeniem pod garaż  (zmiana dzierżawcy); 

- na okres trzech lat w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej – z przeznaczeniem pod garaż (przedłużenie dzierżawy); 

- na czas nieoznaczony w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Zachodniej – Stokrotek -   
z przeznaczeniem  pod garaż (zmiana dzierżawcy); 

- na czas nieoznaczony w Mysłowicach przy ulicy Wiosny Ludów -  z przeznaczeniem  pod cele rekreacyjne (zmiana dzierżawcy); 

- na czas nieoznaczony w Mysłowicach przy ulicy Stokrotek – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, zabudowę obiektu gospodarczego, dojście ( zmiana dzierżawcy); 

- na czas oznaczony do dnia 31 października 2023 roku w rejonie ulicy Krótkiej  – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, obiekt gospodarczy (zmiana dzierżawcy). 

termin wywieszenia: 10.06.2022 r. do 01.07.2022 r. 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej: 

- niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ulicy Hiacyntów,  
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomościami Gminy Mysłowice, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o jej nabycie. 

- niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ulicy Kościelnej,  
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomościami Gminy Mysłowice, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o jej nabycie. 

termin wywieszenia: 10.06.2022 r. do 22.07.2022 r. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu