Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

394 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184873

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Floriańskiej 38, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4328, obręb 0009 Sosnowiec, o powierzchni 893 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00093889/2.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 394.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

2. Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2022 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 4.02.2022 r. oraz 6.05.2022 r.

3. Wysokość wadium wynosi: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

5. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. 32 296 06 68.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu