Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tarnowskie Góry, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185222

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Dulby zamieszkałej w Tarnowskich Górach, sygn. akt XII GUp 187/21 Sąd Rejonowy w Gliwicach, ogłasza przetarg na łączną sprzedaż: udziałów w dwóch nieruchomościach, położonych na terenie powiatu zawierciańskiego, o powierzchni 1030 m 2 oraz 919 m 2, które nie posiadają założonych ksiąg wieczystych oraz nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00045163/9 – cena wywoławcza wynosi 135 300,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych) netto; W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, a wszelkich informacji na temat regulaminu, przedmiotu oraz warunków przetargu udziela przedstawiciel syndyka pod numerem telefonu + 48 501 730 640

Oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: ŚFI ProMoney Sp. z o.o. 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7,
z dopiskiem: Syndyk Masy Upadłości Agnieszki Dulba Mirosław Lakwa.
Rozpoznanie ofert i wybór nabywcy nastąpi w dniu 19 lipca 2022 r. Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży do 30 dni
od daty wyboru nabywcy oraz zapłacić całą cenę nabycia najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu