Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 146 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

12.08.2022 46 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WITNICA, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184649

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA WITNICA

ul. PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6
66-460 WITNICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Tel. (95) 721 64 58, (95) 721 64 61

Ogłoszenie Nr 2/II/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

z dnia 06 czerwca 2022r.

Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 973/12 o pow. 2,6223 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00071893/8, nieruchomość przeznaczona jest na cele działalności produkcyjnej przemysłu, składów, magazynów, hurtowni, usług komunikacyjnych, usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości– symbol zapisu planu – 4 P,U.

 

Cena wywoławcza: 1.146.000,00 zł

Wysokość wadium: 115.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nie jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2022r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali  konferencyjnej.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/przetargi/29/status/, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, pok. 26. Tel. (95) 721 64 58, (95) 721 64 61.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu