Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184962

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT POZNAŃSKI

ul. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarząd Powiatu w Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości, że wykazy nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Poznańskiego

 

zostały wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (tablica ogłoszeń II piętro), w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (tablica ogłoszeń IV piętro), oraz zamieszczone na stronach internetowych Powiatu Poznańskiego: www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl.

 

Wykazy dotyczą:

1. oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat nieruchomości położonej w gminie Kostrzyn, oznaczonej ewidencyjnie jako: obręb 0013 Siedlec, ark. mapy 1, działka nr 208/2 o pow. 0,0364 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1F/00033879/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, na rzecz osoby fizycznej będącej w posiadaniu nieruchomości;

2. oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości, zabudowanych Dworem w Skrzynkach, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19, obręb Skrzynki, gmina Stęszew, na rzecz „INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”, z siedzibą w Skrzynkach

 

Informacji w powyższych sprawach można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem, tel. 061/8 418 846, 061/8 410 697

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu