Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185147

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

ul. BOHATERÓW WARSZAWY 11
73-200 CHOSZCZNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk, Kancelaria Komornicza nr II w Choszcznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 r. o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3 odbędzie się 

druga licytacja 

prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu: zabudowanej nr 13/20, i powstałych w wyniku podziału działki nr 13/26 działek niezabudowanych o numerach 13/32, 13/33, 13/34, 13,35 oraz powstałych z podziału działki nr 13/31 działek numer 13/38 i 13/39. Nieruchomość położona jest w miejscowości Podegrodzie gmina Drawno w województwie zachodniopomorskim o łącznej powierzchni gruntu 7,5256 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00027597/3. Ujawnione w księdze wieczystej prawo dzierżawy jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji. Nieruchomość stanowi zespół dworsko-parkowy wraz z kompleksem niezabudowanych działek. Przy czym jako całość nie stanowią wspólnego kompleksu gruntowego, leżą w bliskim sąsiedztwie, oddzielone nieruchomością gruntową zabudowaną stanowiącą działkę nr 13/36. Działka nr 13/20 zabudowana jest pałacem z okazałym parkiem porośniętym drzewami, głównie dębami, ogrodzonym siatką na słupkach drewnianych, z nasadzeniami. Na końcu działka graniczy z Drawieńskim Parkiem. Pałac to budynek całkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny, w tym kondygnacja piwnicy, nakryty czteropołaciowym dachem, pokrytym dachówką karpiówką, murowany. Wnętrze pałacu o czytelnym układzie pomieszczeń reprezentacyjnych (hol, pokój bilardowy, sala kominkowa, liczne salony, świetlica oraz pokoje gościnne) ze stylowym wystrojem i wyposażeniem o powierzchni użytkowej 647,10 mkw. Cały budynek posiada wymienione okna na PCV, na parterze wszystkie okna okratowane, posiada instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wod. - kan., elektryczną oraz odgromową. Budynek z zewnątrz posiada odnowioną elewację z ornamentami pałacowymi. Pałac pokryty starą dachówką - karpiówką, rynny z niewielkimi zewnętrznymi ubytkami ocynku. Okap drewniany - nieodnowiony. W skład licytowanej nieruchomości wchodzą działki niezabudowane wyodrębnione z działki nr 13/26, aktualnie w wyniku podziału na działki o nr 13/32, 13/33, 13/34, 13,35, 13/38, 13/39, w tym:  

nr działki 13/32 o pow. 4.846 mkw.  

nr działki 13/33 o pow. 1.140 mkw.  

nr działki 13/34 o pow. 4.069 mkw.  

nr działki 13/35 o pow. 5.605 mkw  

nr działki 13/38 o pow. 2.513 mkw.  

nr działki 13/39 o pow. 921 mkw. 

Działka zabudowana nr 13/20 ma powierzchnię 5,6175 ha. 

Suma oszacowania wynosi 1.630.000,00 zł netto, brutto wynosi 2.004.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.086.666,67 zł netto, brutto wynosi 1.336.600,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163.000,00 zł netto, brutto 200.490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu