Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SŁOMNIKI, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185235

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

URZĄD MIEJSKI W SŁOMNIKACH

ul. KOŚCIUSZKI 64
32-090 SŁOMNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Burmistrz Gminy Słomniki

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

najem na okres 5 lat lokal handlowo – usługowy Miejscowość Trątnowice Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i powierzchnia:

Nr działki 226  powierzchnia użytkowa lokalu 41,89m w tym: pomieszczenie użytkowe o pow. 27,97m2, przedsionka o pow. 0,63 m2, magazynów o pow. 9,12m2 i 2,35m2 zaplecza sanitarnego.

Księga wieczysta KR1S/00001824/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miechowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach

Przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowy

Wysokość czynszu miesięcznego 500,00zł. plus podatek VAT

W wyniku inflacji może raz w roku nastąpić aktualizacja czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2022r. o godz. 12,30 w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50zł, które należy wpłacić do dnia 07.07.2022r w Banku Spółdzielczym w Słomnikach na konto Urzędu Nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w urzędzie w terminie 21 dni od zakończenia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wypłacone wadium zostanie do 13.07.2022r.

Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy udziela się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 pok. nr 8,9.

tel. 012 388-11-02 wew. 108, 109.

W uzasadnionych wypadkach Burmistrz Gminy może odwołać przetarg.

Słomniki 07.06.2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu