Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOCHNIA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185247

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BOCHNI WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 4
32-700 BOCHNIA

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Bochni I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 54/22 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Ireny Wilk o stwierdzenie nabycia na podstawie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości oznaczonych jako: 1) działka ewidencyjna nr 52 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Moszczenica, gmina Bochnia, powstała z cz. pgr 1926/9 pozahipotecznej, gdzie jako władająca ujawniona jest Irena Wilk, 2) działka ewidencyjna nr 301 o pow. 0,51 ha, powstała z cz. pgr 516/5 i cz. pgr 519/1 objętych LWH 861 gminy katastralnej Chełm, gdzie jako właściciel fi guruje Jan Stanisz, s. Jana, 3) działka ewidencyjna nr 303 o pow. 0,46 ha, powstała z cz. pgr 516/5 i cz. pgr 519/1 objętych LWH 861 gminy katastralnej Chełm, gdzie jako właściciel fi guruje Jan Stanisz, s. Jana. Sąd wzywa właścicieli ww. nieruchomości lub ich następców prawnych, jak również wszystkie zainteresowane osoby, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie wykazane.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu