Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

24.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185315

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

CENTRUM I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 31/33 A
00-049 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 22 827-83-14 w. 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum I”

ul. Świętokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa

tel. 22 827-83-14

ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na następujące roboty:

Konserwacja instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania w budynkach znajdujących się w zasobach SM „Centrum I”

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu:

  –   Termin składania ofert do dnia 24.06.2022 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM I”.

 -   Szczegółowe warunki zamówienia oraz udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ, który można otrzymać w siedzibie SM „CENTRUM I” w godz. 9.00–14.00.

        – Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł.

–   Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” nr 71 1020 1156 0000 7802 0007 3718.

–   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

–   Kryteria oceny ofert: cena 60%, referencje i doświadczenie 40%.

–   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 827-83-14 w. 16.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu