Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185351

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 501 010 040

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 506/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert z wolnej ręki na sprzedaż pakietu 8 (ośmiu) udziałów stanowiących 8% kapitału zakładowego spółki COKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS 0000643150) za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj.: 4.794,88 zł (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 88/100).

Oferty na zakup należy składać w terminie do dnia 5.07.2022 r. do g. 15:00. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu udziałów COKOM” należy przesłać drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) na adres: ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto masy nr 75 1020 3352 0000 1602 0270 7651. 

Dodatkowe informacje, wycena oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk@gmail.com

Informacja telefoniczna pod nr telefonu 501 010 040 w godz. 10:00 - 15:00.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu