Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DĄBROWA TARNOWSKA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185237

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. JAKUBA BOJKI 2
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą I Ns 7/22 sprawa z wniosku Józefa Kołodzieja o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Radwanie, gmina Szczucin, składającej się z działki nr 1009 o łącznej powierzchni 1,1432 ha objętej KW TR1D/00008479/5, w której jako właściciele wpisani są Emilia Kozaczka c. Józefa i Marii oraz Jan Kozaczka s. Piotra i Zofii. Sąd wzywa następców prawnych właścicieli, którzy nie są dotychczas uczestnikami postępowania, oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, zgłosili się do udziału w postępowaniu i udowodnili swoją własność, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić stwierdzenie przez Sąd zasiedzenia nieruchomości na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu