Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185391

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STOWARZYSZENIE ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

ul. PIOTRKOWSKA 104
90-926 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. 1029) informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027.

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach www.lom.lodz.pl (Ogłoszenia) oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy Biura.

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu uwag i wniosków, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do Strategii ZIT 2021-2027”, za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Biuro Stowarzyszenia
  Łódzki Obszar Metropolitalny
  Al. Kościuszki 59/61
  90-514 Łódź
 3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 90-514 Łódź, Al. Kościuszki 59/61,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia tj.: do dnia 5 lipca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Informacja o przyjęciu projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Stowarzyszenia ŁOM

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu