Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OŻARÓW MAZOWIECKI, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185360

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI - Company Logo

ul. POZNAŃSKA 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

STAROSTA  

WARSZAWSKI ZACHODNI 

05-850 Ożarów Mazowiecki                                               tel. 22 733-72-00 

ul. Poznańska 129/133                                                       faks 22 733-72-01 

 

Znak sprawy: AB.673.2.2022.IS                                     Ożarów Maz. dnia 8 czerwca 2022 roku 

OBWIESZCZENIE nr 27/W/2022  

STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 1761 t.j.), 

zawiadamiam, 

że w dniu 13 maja 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora Wójta Gminy Izabelin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Pietrasika, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą: „budowa drogi gminnej – ulicy Jodłowej w Mościskach, gmina Izabelin”, realizowanej na działkach bądź ich częściach: 

- nr ew. 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2250, 2251, 2252 w obrębie ewidencyjnym 0002 Laski, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin; 

- nr ew. 66/7,68/1,68/7, 68/4, 70/10, 71/1,73/1,74/1, 76/1,77/5,77/4, 78/6 w obrębie ewidencyjnym 0020 Mościska, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin; 

- nr ew. 99/1, 99/2, 96/2 w obrębie ewidencyjnym 7-12-06, w jednostce ewidencyjnej 146504_8, Dzielnica Bielany, miasto st. Warszawa; 

PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI  

informuje 

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 – w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek–piątek od 8.00 do 16.00. Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu 22 733-72-27 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. 

Zgodnie z art. 49 par. 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Dzień publicznego obwieszczenia – 9 czerwca 2022 r. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu