Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

WARSZAWA, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185167

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Dostawy

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 512496111, tel. 508087628

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV w Warszawie,
ul. Wolfkego 14, ogłasza przetarg na wymianę suchych pionów ppoż. na mokre w budynkach przy ul. Wrocławskiej 14 i 16 w Osiedlu Bemowo IV SM WOLA w Warszawie.

Termin wykonania prac – 31.10.2022 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup materiałów przetargowych (koszt 400 zł brutto) oraz wpłata wadium w wysokości 40.000 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto nr 78 1020 1185 0000 4602 0075 5272.

Zakupu materiałów przetargowych można dokonać od dnia 13.06.2022 r. do dnia
27.06.2022 r. do godz. 15:00.

Termin złożenia ofert: do dnia 28.06.2022 r. do godziny 10:00 w Biurze Administracji Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, pok. nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Osiedla. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert. Protokół z otwarcia ofert zostanie przekazany wszystkim oferentom pisemnie, drogą mailową. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje związane z przedmiotem zamówienia można uzyskać kierując pytania na adres mail: bemowo4@smwola.com.pl oraz telefonicznie:

Agnieszka Królikowska - tel. 512496111, Andrzej Karpiński – tel. 508087628.

Wybór wykonawców nastąpi w trybie przetargu. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu