Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KĘPNO, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185450

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W KĘPNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. AL. MARCINKOWSKIEGO 10
63-600 KĘPNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym w Kępnie Wydział I Cywilny, pod sygnatura akt I Ns 27/22, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Kierznie woj. wielkopolskie, gm. Kępno, dla której jest brak księgi wieczystej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 497 mapy nr 2. Wpisanym władającym opisanej nieruchomości jest Jan Maranda.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kępnie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu