Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Brudzeń Duży, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185470

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KILIŃSKIEGO 10 B
09-402 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt:   I Ns 586/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowy w Płocku – I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Gminy Brudzeń Duży o stwierdzenie nabycia przez w/w wnioskodawcę z dniem 27 maja 2020 r. przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 0006 Brudzeń Duży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 51, 53, 57, 73, 88, 89, 96, 97, 98, 114, 202, 212, 223, 224, 197 o łącznej powierzchni 3,59 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku – I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do udziału w nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu