Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRZESZOWICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185276

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W KRZESZOWICACH

ul. GRUNWALDZKA 4
32-065 KRZESZOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W związku z dokonaniem oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o zamieszczeniu  wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, opublikowanej w dniu 08.06.2022 r. w Gazecie Wyborczej- ogłoszenie nr 34184512  (dot. błędnych numerów działek przeznaczonych do zbycia),

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuję, o zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Zawiadamiam, że w dniach od 08.06.2022 r. do 01.07.2022 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach: http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice (zakładki: Zamówienia publiczne i ogłoszenia -> Ogłoszenia różne -> 2022) zamieszcza się wykazy nieruchomości przeznaczonych zbycia.

W tych dniach wykazy te wywiesza się również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 (parter - ściana pomiędzy pok. nr 4 i 5).

  1. Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w obrębie Sanka, składającej się z działki nr 591/3 o pow. 0,15 ha;
  2. Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w obrębie Sanka, składającej się z działki nr 591/4 o pow. 0,37 ha;
  3. Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w obrębie Sanka, składającej się z działki nr 132/1 o pow. 0,10 ha.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy Ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanych nieruchomości pozbawieni prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mają pierwszeństwo jej nabyciu za cenę podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.07.2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu