Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIELEC, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185291

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT MIELECKI

ul. WYSPIAŃSKIEGO 6
39-300 MIELEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

STAROSTA POWIATU

     MIELECKIEGO

Mielec, dnia 8 czerwca 2022 roku

        IG.6853.11.2022

        Ogłoszenie

               Na podstawie art. 124, 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) zawiadamia się o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie zezwolenia dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczącego:

- działki nr 200 o pow. 0,32 ha poł. w Sarnowie, gm. Tuszów Narodowy, w celu wykonania prac polegających na budowie ziemnej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV 2 x 3 x  XRUHAKXS 1x120mm².

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w związku z zamiarem realizacji w/w inwestycji.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu