Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

24.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185342

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PARKITKA

ul. KS. J. POPIEŁUSZKI 10/12
42-200 CZĘSTOCHOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na roboty budowlane elewacyjne: 

 1. Naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 21, 21A. 

2. Naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 49, 49A,49B 

3. Naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Łódzka 29, kl. I, II, III, IV. 

Termin realizacji zamówienia  od 04.07.2022 r. do 30.11.2022 r. Informacje o warunkach  jakie należy spełnić  zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które są do pobrania  w Administracji Osiedla „Parkitka” w Częstochowie przy ul. Okulickiego 49, tel. 34 3225954, w okresie od 15.06.2022 r.  w godzinach od 10:00-14:00, bądź drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy administracja@parkitka.pl  Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z opisem „Roboty budowlane elewacyjne” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA”, ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12, 42-200 Częstochowa w terminie do 24.06.2022 r. 

Warunkiem udziału w przetargu będzie udokumentowana wpłata wadium w wysokości 5.000 zł za każdy budynek.  Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.  Nr rachunku bankowego Spółdzielni:  ING B.Ś.S.A. O./   Cz-wa  46 1050 1142  1000 0005 0167 3388  tytułem: wadium przetarg na roboty budowlane elewacyjne oraz  adres budynku. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny. W postępowaniu stosujemy preferencje krajowe. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 28.06.2022 r. odrębnie dla każdego budynku , o czym zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie lub drogą elektroniczną.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu