Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

85 950,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

11.07.2022 13 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184877

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SOSNOWCU MICHAŁ MOLISAK

ul. OSTROGÓRSKA 18 LOK.3
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Michał Molisak Kancelaria 

Komornicza nr IX w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec ul.  Ostrogórska 18/3 

sosnowiec5@komornik.pl 

KM 764/21 

IICo 618/21 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Sosnowcu  Michał Molisak zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 11 lipca 2022 roku  o godz.10:30 w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu ul Kaliska 7 SALA 135 odbędzie się

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

udział 1/2 w ograniczone prawo rzeczowe : spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonej w mieście Sosnowiec, ul.  Kiepury 51/36 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Sosnowcu nr KA1S/00050193/3. stanowiącej własność dłużnika: 

Rams  Izabela 

ul. Sienkiewicza 3/607 

41-200 Sosnowiec 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   114 600  zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 85 950 zł. 

opis nieruchomości: 

lokal mieszkalny  o powierzchni 59,1 m(2) : kondygnacja 4, 1 pokój, kuchnia z jadalnią, wc, przedpokój 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości to jest w kwocie 11 460 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji na rachunek bankowy kancelarii komornika: ING Bank Śląski SA  Nr rachunku 72 1050 1230 1000 0022 5489 7941 lub w gotówce lub w postaci książeczki  oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu