Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

244 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

28.06.2022 2 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Częstochowa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182390

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PÓŁNOC

ul. MICHAŁOWSKIEGO 17
42-200 CZĘSTOCHOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ" w Częstochowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 24 przy ulicy Grażyny Bacewicz 2 w Częstochowie. Ww. mieszkanie jest typu M-3 (2 pokoje, kuchnia, łazienka), o powierzchni użytkowej 51,00 m kw. Mieszkanie położone jest na VII piętrze, w wieżowcu. Cena wywołania do przetargu - 244 000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 11.00, w budynku Klubu Mieszkańców, przy ulicy Bronisława Czecha 21 w Częstochowie. 

Stający do przetargu, zobowiązani są wnieść w kasie Spółdzielni przy ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego 17, wadium w wysokości 7320 zł oraz złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu (pok. 232). Wpłata wadium winna być dokonana najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu. Wygrywający przetarg, zobowiązany jest do dokonania wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty na wskazane przez spółdzielnię konto, zgodnie z treścią § 18 „Regulaminu zasad organizowania i przeprowadzania przetargów ...". Ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, która wygra przetarg, nastąpi po dokonaniu ww. wpłaty i spełnieniu warunków, wynikających z „Regulaminu zasad organizowania i przeprowadzania przetargów ...". Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego tj. umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności obciążają nabywcę. 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie, można uzyskać pod numerem tel. 34 322 14 66. Mieszkanie można oglądać do dnia 27.06.2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Administracji Osiedla, pod nr telefonu: 34 362 22 11 i 34 362 64 35 

„Regulamin zasad organizowania i przeprowadzania przetargów ..." znajduje się do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni, ul. prof. Kazimierza Michałowskiego 17, pok. 232, oraz na stronie internetowej: www.tvksmp.pl. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ" zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu