Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

01.07.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYTOM, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185161

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NASZ DOM

ul. SZYMAŁY 126
41-933 BYTOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa " NASZ DOM " w Bytomiu, ul. Szymały 126 

ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG: 

utrzymania czystości i porządku, utrzymania terenów zielonych oraz zimowego utrzymania zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu. 

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – do nabycia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Szymały 126 w Bytomiu – pokój 32 w dniach: od poniedziałku – środy w godz.: 7.30-11.00 oraz 12.00-14.00; w czwartek 7.30-11.00 oraz 12.00-16.00 i w piątek 7.30-12.00. 

Cena materiałów przetargowych: 50,00zł + 23% podatku VAT  

Wysokość wadium: 10.000,00zł (słownie: dziesięć  tysięcy 00/100 złotych) 

Termin składania ofert: 

  • Pisemne oferty należy składać do dnia 01.07.2022 r. do godz. 13.00 w budynku Zarządu Spółdzielni - pokój nr 32 

  • Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.07.2022 r. o godz. 10.00 w budynku  Spółdzielni - pokój nr 13.  

Przetarg jest dwuetapowy – w II etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS i Banku finansującego. 

Informacji dodatkowych można uzyskać w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pod nr tel. 32 289 06 84 wew. 2232, 2233, 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu lub uznanie, że przetarg nie dał rezultatu - bez podania przyczyn.  

Bytom, 07.06.2022 r.  

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu