Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIĘKINIA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184904

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIĘKINIA

GMINA MIĘKINIA - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 41
55-330 MIĘKINIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wójt Gminy Miękinia

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia,
ul. Kościuszki 41, w dniach od 10.06.2022 r. do 01.07.2022 r. będą wywieszone do publicznej wiadomości nw. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miękinia, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. GNPP.6840.5.2022 (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 100/22 Wójta Gminy Miękinia z dn. 07.06.2022r.),
    Prężyce: dz. nr 21/1,  o pow. 0,0630 ha, dz. nr 21/2,  o pow. 0,0862 ha, KW Nr WR1S/00039890/4;
  2. GNPP.6840.6.2022 (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 101/22 Wójta Gminy Miękinia z dn. 07.06.202 r.),
    Łowęcice: dz. nr 118/5 o pow. 0,1125 ha, 118/6 o pow. 0,1370 ha, 118/7 o pow. 0,1368 ha, KW Nr WR1S/00039899/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie przepisów art. 34 ww. ustawy, mogą składać wnioski o ich nabycie w nieprzekraczalnym terminie  do 25.07.2022 r.

Wykazy opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.miekinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miekinia.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu