Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIONKI, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184921

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO PIONKI

ul. AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem

przez Gminę Miasto Pionki

na podst. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Pionki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej  dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat trzech:

-  blaszane garaże o pow.  157,53 mwraz z gruntem przyległym 54m2 położonych w Pionkach przy ul. Transportowej na prowadzenie działalności gospodarczej.

- budynek o pow. 711,73 m2 oraz budynek o pow. 345,00 m2  wraz z gruntem o pow. ok 7000 m2 w Pionkach przy ul. Narzędziowej na prowadzenie działalności gospodarczej.

- budynek o 250,00 m2 wraz z gruntem przyległym 800 m2 położonych w Pionkach przy ul. Melaminy na prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia od dnia 10.06.2022 r. do 30.06.2022 r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Pionkach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pionki.pl).

Informacje na temat dzierżawy nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Pionki Al. Jana Pawła II nr 15 Wydział Gospodarowania Mieniem Gminy pok.213 lub telefonicznie  785-911-569.              

Pionki, dnia 06.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Pionki

 /-/ Robert Kowalczyk

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu