Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PUŁAWY, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185380

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PUŁAWACH I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. LUBELSKA 7
24-100 PUŁAWY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym w Puławach toczy się sprawa I Ns 442/20 z wniosku dłużnika Gminy Miasto Puławy o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu. Postanowieniem z dnia 25 lutego 2021 roku w ww. sprawie I Ns 442/20 Sąd Rejonowy w Puławach zezwolił Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty 8688,00 zł tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 29 września 2020 roku, znak ZN.683.10.2019.SG, sprostowanej postanowieniami Starosty Puławskiego z dnia: 6 października 2020 roku i 12 października 2020 roku, w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 359/3 o powierzchni 0,0040 ha, nr 359/5 o powierzchni 0,0264 ha oraz nr 440/1 o powierzchni 0,0129 ha, położonej w Puławach, obręb Wólka Profecka, zastrzegając jednocześnie, iż złożona do depozytu sądowego ww. kwota ma być wypłacona osobom, które wykażą się tytułem prawnym do położonej w Puławach, obręb Wólka Profecka, nieruchomości oznaczonej jako działki numer 359/3, 359/5 i 440/1 - na wniosek tych osób. Wzywa się właściciela położonej w Puławach, obręb Wólka Profecka, nieruchomości oznaczonej jako działki numer 359/3, 359/5 i 440/1 do odbioru depozytu, w terminie 10 lat, od uprawomocnienia się postanowienia z dnia 25 lutego 2021 roku w ww. sprawie I Ns 442/20 pod rygorem, że w przypadku niepodjęcia depozytu w zakreślonym terminie zostanie stwierdzona jego likwidacja, a przedmiot świadczenia złożony do depozytu przejdzie na własność Skarbu Państwa. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu