Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

30 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

23.08.2022 56 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185596

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 879 7440

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213).

 

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1119 o pow. 0,0105 ha, użytek i klasa bonitacyjna: RIVa, arkusz 5.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00033675/0.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł.
  2. Termin i miejsce przetargu: 30 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 12:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
  3. Wysokość wadium: 3 000,00 zł, termin wpłaty wadium do dnia 23 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, internet - strona www.bip.bialystok.pl, zakładka „przetargi na nieruchomości” oraz www.bialystok.pl.
  5. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 702, tel. 85 879 7440).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu