Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

496 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185639

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.+48 723 34 45 56

Syndyk masy upadłości Rafała Podkańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 490/21, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie niższą niż cena oszacowania biegłego sądowego, na nieruchomość zabudowaną (prawo wieczystego użytkowania działki nr 2063/1, o pow. 0,0936 ha oraz prawo własności budynku przemysłowego), położoną przy ul. Przemysłowej, obrębie Staroniwa 212, w Rzeszowie, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00082527/4 – wartość w/g wyceny 496.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferty pisemne, zgodne z warunkami sprzedaży, z dopiskiem: „OFERTA w postępowaniu upadłościowym Rafała Podkańskiego, sygn. akt V GUp 490/21”, należy składać na adres: Biuro Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych ofert oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

Z operatem szacunkowym wraz z wyceną i warunkami sprzedaży można zapoznać się Biurze Syndyka ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel.+48 723 34 45 56), w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy- Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w aktach sprawy lub na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu