Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

77 492,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szydłowiec, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185654

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

ul. PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 48 617 70 17

Szydłowiec, 14 czerwca 2022 r.

GN.6840.1.2021.DP

STAROSTA SZYDŁOWIECKI

ogłasza, że w dniu 22 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się przetarg na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0001 Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1794/3 o powierzchni 1,0336 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej RA1S/00001292/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77 492,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 3 875 złotych z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wpłacającego oraz określenie nieruchomości „Przetarg – Szydłowiec dz. 1794/3”, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu PEKAO S.A. nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825, w terminie nie późniejszym niż 18 lipca 2022 r. Decyduje data wpływu środków na konto Starostwa.

            Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Szydłowieckiego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, pokój 201, numer telefonu 48 617 70 17.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu