Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Aleksandrów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185660

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

ul. PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Szydłowiec, 14 czerwca 2022 r.

GN.6845.1.2022.MS

STAROSTA SZYDŁOWIECKI

ogłasza, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na tablicy ogłoszeń, w dniach od 15.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r., zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym 143001_2.0001 Aleksandrów, jednostka ewidencyjna 143001_2 Chlewiska, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 409/1 o powierzchni 0,11 ha,  stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie Decyzji Urzędu Gminy w Chlewiskach Nr 7019/11/77 z dnia 20.07.1997 r., przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu