Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIDNIK, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185743

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

MATEUSZ SENDŁAK W UPADŁOŚCI

ul. SYNDYK KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI KAMIŃSKIEGO 11/34
21-040 ŚWIDNIK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

Ogłoszenie sprzedaży z wolnej ręki

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Mateusza Sendłaka wyznaczony na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia restrukturyzacyjnych z dnia 27 stycznia 2022 roku sygnatura akt IX GU 1160/21 „of”, prowadzonym pod sygnaturą sygn. akt IX GUp 30/22 „of”, ogłasza, że zgodnie z art. 49111a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe sprzedaje z wolnej ręki wierzytelność składnik masy upadłości stanowiący:

Należność ujętą w spisie należności w postaci – ½ udziału w majątku, który został objęty masą upadłości Emilii Sendłak (Sygn. akt IX GUp 595/21 „of”), który wcześniej był objęty wspólnością ustawową małżeńską o wartości nominalnej 8.250,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Syndyk zawiadamia, iż oferty zakupu z proponowaną ceną można składać do 11 lipca 2022 r. wyłącznie na adres mail: kkrzyzanowski1@ wp.pl.

Syndyk

Krzysztof Krzyżanowski

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu