Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BUSKO-ZDRÓJ, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185349

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BUSKU-ZDROJU WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. UL.KOŚCIUSZKI 5
28-100 BUSKO-ZDRÓJ

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 471/21 wydał w dniu 11.05.2022 roku postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych w kwocie 6238,57 zł (sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 57/100) tytułem depozytu pieniężnego, jaki przysługiwał pensjonariuszce tego Domu - Janinie Zamożniewicz, córce Marcina i Karoliny, zmarłej 17.07.2018 r. w Pierzchnicy, wobec czego wzywa się spadkobierców Janiny Zamożniewicz do odbioru depozytu po wykazaniu uprawnień do dziedziczenia po niej - w terminie 3 lat od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia - pod rygorem przejścia depozytu na Skarb Państwa.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu