Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TARNÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185479

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TARNOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. DĄBROWSKIEGO 27
33-100 TARNÓW

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie - I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 92/21 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Serafin przy uczestnictwie Stanisławy Łąbędź o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjne nr 475/2 o pow. 0,06 ha położona w Łękawce, gm. Skrzyszów objęta LWH nr 88. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym następców prawnych: Ludwiki Kłos-Czermak, by w terminie 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Tarnowie i wykazali swoje prawa do przedmiotu powyższego postępowania, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu