Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TARNÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185322

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TARNOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. DĄBROWSKIEGO 27
33-100 TARNÓW

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie - I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1032/21 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Mruk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 109 o pow. 0,11 ha, położona w Świebodzinie, która powstała z pgr 31/6, objętej LWH 187 gm. kat. Świebodzin i pgr 32/21 objętej LWH 118 gm. kat. Świebodzin. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym następców prawnych Stefanii z Nowaków Czapkowiczowej, Józefa Podstawskiego, Jana Żmidy i Wiktorii Górskiej, by w terminie 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Tarnowie i wykazali swoje prawa do przedmiotu powyższego postępowania, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu