Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TARNÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185266

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TARNOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. DĄBROWSKIEGO 27
33-100 TARNÓW

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1032/21 toczy się postępowanie z wniosku Marii Bednarz przy uczestnictwie Moniki Dombrowicz, Iwony Dombrowicz, Krystyny Dombrowicz, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11 o pow. 269 m kw. położonej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Tarnowie objętej LWH 956.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym następców prawnych Michała Lis zmarłego 16.08.1952 r, by w terminie 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Tarnowie i wykazali swoje prawa do przedmiotu powyższego postępowania, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu