Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185261

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

ul. SOBIESKIEGO 9
42-217 CZĘSTOCHOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                                Częstochowa, 09.06.2022r.

GN.6853.70.2021.AO

GN.6853.30.2021.AO

GN.6853.29.2021.AO

 

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisem art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust.1 i 2 oraz art. 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021, poz. 1899)

zawiadamia

o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1899), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6  i 7 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami):

- oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 136 obręb Małusy Wielkie, jednostka ewidencyjna Gmina Mstów, stanowiącej współwłasność następców prawnych zmarłego Bartosza Walaszczyka (s. Zbigniewa i Marii),

- oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 528 obręb Małusy Małe, jednostka ewidencyjna Gmina Mstów,

- oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 532 obręb Małusy Małe, jednostka ewidencyjna Gmina Mstów,

- poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia  w ramach zadania pn. Gazyfikacja miejscowości Małusy Małe, Małusy Wielkie i Kobyłczyce”.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości proszone są o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, ul. Sobieskiego 9, I piętro, pokój nr 104, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 34 3229189).

W myśl przepisu art. 114 ust. 4 w/cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, Starosta Częstochowski będzie mógł wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części przedmiotowej nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu