Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

77 250,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185675

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia, 

że w dniu 15 czerwca 2022 r., wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta, ogłoszenie o wyznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul.Wolskiego 

Dane geodezyjne: 3688/153 o powierzchni 309 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013927/2. 

Działy III i IV nie zawierają wpisów. 

Działka znajduje się w południowej części miasta w niedalekiej odległości od jego centralnej części. Bezpośrednie otoczenie stanowią rekreacyjne tereny zielone (park, plac zabaw), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny cmentarza parafialnego. Brak w sąsiedztwie obiektów handlowo-usługowych. Działka gruntowa, niezabudowana, porośnięta roślinnością. Teren działki częściowo ogrodzony. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza. Teren działki nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Cena wywoławcza: 77.250,00 zł (250,00 zł/m2) netto. 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

Przetarg zostanie ogłoszony i podany do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia. 

Ogłoszenie dostępne jest również na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz warunkach szczegółowych przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 425, tel. 32 416 5000 wew. 453, e – mail: sobkiewicz_m@chorzow.eu. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu