Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

135 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Śmiłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185340

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIKOŁÓW

ul. RYNEK 16
43-190 MIKOŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ MIKOŁOWA 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołowie przy ulicy Górnośląskiej, obręb Śmiłowice, składającej się z działki nr 302/100 o powierzchni 0,0905 ha, stanowiącej własność Gminy Mikołów, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00066094/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.458, jako użytek R V, karta mapy 4. 

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów. 

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. działka nr 302/100 określona jest jako: 

97MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11. 

Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został wywieszony na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń, znajdującej się  na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (32) 3248561 lub 567, 

gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu