Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185084

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2022 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy uczestnictwie Justyny Suduł - kuratora dla nieznanych wierzycieli, pod sygnaturą akt I Ns 747/21/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 73.945,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2021 roku znak WS-II-7570.5.65.2020.MW za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako dz. ewid. nr 430/6 i 430/7 (powst. z podziału działki 430), obr. 0010 Lasek, jedn. ewid. Nowy Targ, powiat nowotarski, której ujawnionymi właścicielami byli Stanisław Cisek vel Ciszek, s. Andrzeja i Anny, zmarły 6 marca 1999 r. i Michalina Cisek vel Ciszek, c. Macieja i Marii, zmarła 12 lutego 1996 r. - która to nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 3 grudnia 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 26/2020 znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS z dnia 25 czerwca 2020 roku; Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu