Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WIELICZKA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185564

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TERESY TUSIŃSKIEJ

ul. TOMASZKOWICE 253
32-020 WIELICZKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie - Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, powiat wielicki stanowiącą działkę ewidencyjną numer 736/3 o powierzchni 0,1900 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1I/00016043/6 – za kwotę nie mniejszą niż cena wynosząca 137.600,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 17.600,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości. Liczy się uznanie na rachunku masy i złożenie kompletnej oferty w terminie do dnia 12 lipca 2022 roku tj. data wpływu w zamkniętej kopercie, drugiej koperty z ofertą na adres biura syndyka:

Syndyk Łukasz Jagodziński, ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice,

Z dopiskiem; „Konkurs ofert, sygn.akt VIII GUp 180/19”

Wybór oferty nastąpi w Biurze syndyka w dniu 14 lipca 2022 roku.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca kupuje nieruchomość wolną od obciążeń. Oferta nie może być złożona pod warunkiem. Wszystkie koszty nabycia nieruchomości ponosi kupujący. Pełna informacja i zasady znajdują się w regulaminie sprzedaży, z którym każdy oferent winien się zapoznać.

Regulamin sprzedaży i inne informacje zostaną przesłane każdemu zainteresowanemu po zgłoszeniu zapytania na e-mail: biuro@syndykpomaga.pl, a informacje o przedmiocie sprzedaży i możliwości jego oglądania dostępne są po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 50 50 50 229.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu