Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185569

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTA RADOMIA

GMINA MIASTA RADOMIA - Company Logo

ul. JANA KILIŃSKIEGO 30
26-600 RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Radomia informuje, że w Urzędzie Miejskim w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30 zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony, położonych w Radomiu w rejonie ulicy Aleksandrowicza (obr. 0260 Józefów, ark. 205):

- działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia nr 55/24 o pow. 289 m2, 55/25 o pow. 98 m2, 55/27 o pow. 169 m2, 55/31 o pow. 16 m2, będące własnością Gminy Miasta Radomia;

- grunty o pow. 150 m2, 175 m2, 90 m2, 90 m2, 90 m2 i 127 m2, stanowiące części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia nr 55/28 o pow. 7106 m2, będącej własnością Gminy Miasta Radomia.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00118282/4.

-  grunt o pow. 262 m2, stanowiący część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia nr 55/5 o pow. 2286 m2, o nieustalonym właścicielu, stanowiącej przedmiot innego rodzaju władania Gminy Miasta Radomia.

- działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia nr 55/29 o pow. 112 m2, będąca własnością Gminy Miasta Radomia.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00055719/7.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu