Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185634

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Marcina Wojtasika,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej w Garwolinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 lok. 67

Przedmiotem przetargu jest:

  • Udział ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Garwolinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 lok. 67, o powierzchni 48 m2 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1G/00012597/7. Lokal mieszkalny jest jednopoziomowy, znajduje się na 3 kondygnacji budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica – „Nieruchomość

Cena oszacowania – cena wywoławcza wynosi 105.500 zł (słownie: sto pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 20 1050 1793 1000 0097 5219 9902 z dopiskiem „wadium Marcin Wojtasik”.
  2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
    i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
  3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Pl. Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  506 – 931 – 728.
  4. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Marcin Wojtasik”  oraz „nie otwierać” w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Pl. Jagielloński 7/1.
  6. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506 – 931 – 728.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu