Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185895

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU, KIEROWNICTWO

ul. OS. JAGIELLOŃSKIEGO, OŚWIECENIA. UL.CHYŻAŃSKA 3
61-252 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 61-252 Poznań ul.

Chyżańska 3, ogłasza  przetarg nieograniczony na :

 

  Wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych .

Zadanie I: budynki na osiedlu Jagiellońskim 23-26 i Oświecenia 53-56

Termin wykonania prac 31.12.2022r. Wadium: 40.000zł.

    Zadanie II : budynek na osiedlu Powstań Narodowych 50-55.

Termin wykonania prac 31.12.2022r. Wadium: 15.000zł.

 

  

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 14.07.2022r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61/  877- 39- 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.  

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu