Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185756

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK

ul. KONOPNICKIEJ 5
25-406 KIELCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek" w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie i montaż 63 szt. daszków nad balkonami          

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 9°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek", ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 6 lipca 2022 r. do godz. 9°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek", istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Banku BNP Paribas 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970 do dnia 5 lipca 2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°,  tel. 41 331 56 73.          

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów - bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu - bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu