Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOŚCIAN, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185917

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

GRUPA ROLNIK SP.Z O.O. W UPADŁOŚCI

ul. NACŁAW 25
64-000 KOŚCIAN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 516-167-118

Syndyk masy upadłości „Grupa Rolnik” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nacławiu, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące prawa użytkowania wieczystego gruntów i własność nieruchomości przeznaczone na cele produkcji rolnej, w tym skupu zboża:

  • w Czempiniu, woj. Wielkopolskie, powiat kościański:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kolejowej 32 w Czempiniu dla której przez Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1K/00045095/8, zabudowanego budynkiem portierni, budynkiem socjalnym, budynkiem magazynu zbożowego, placem składowym i masztem telefonii komórkowej, działka nr 935 o łącznej powierzchni gruntu 13385m2, za cenę nie niższą niż 1.700.000-zł mln (jeden milion siedemset tysięcy) złotych brutto, 

  • w Orchowie, woj. Wielkopolskie, powiat słupecki  

- własność nieruchomości położonej w Orchowie przy ul. Dworcowej 12 (powiat Słupca), zapisaną  w księdze wieczystej KW numer KN1S/00033453/8, działka numer 156, o powierzchni gruntu 8289m2 . Nieruchomość ta jest zabudowana 4 budynkami magazynowymi w tym jeden z salą sprzedaży i zapleczem socjalnym z WC; 2 garażami oraz  placem składowym, za cenę nie niższą niż 1.050.000,-zł . (milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto

- własność nieruchomości położonej w Orchowie przy ul. Dworcowej (powiat Słupca) zapisaną w księdze wieczystej KW nr KN1S/00029278/6, działki 153 i 154 o łącznej powierzchni gruntu 7300m2 , za cenę nie niższą niż 280.000,-zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych brutto

  • w Żninie,  woj. Kujawsko – Pomorskie

- prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Żninie ul. Składowa 4a, zapisane w księdze wieczystej   KW numer BY1Z/00006505/0. Grunt  jest zabudowany budynkiem laboratorium, 4 budynkami magazynowymi,  budynkiem biurowym, budynkiem wagowym, placem składowym oraz  składa się z 2 działek nr 1166/1 oraz nr 1166/2 o łącznej powierzchni 13919m2 ,  za cenę nie niższą niż 1.700.000,-zł (jeden milion siedemset tysięcy) złotych brutto. 

Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki:

 - Żnin: czwartek 28 lipca 2022r. godz. 11.00, na terenie nieruchomości ul. Składowa 4a,

- Orchowo: czwartek 28 lipca 2022r., godz. 13.30, na terenie nieruchomości ul. Dworcowa 12,

- Czempiń:  wtorek 26 lipca 2022r., godz. 12.00, na terenie nieruchomości ul. Kolejowa 32.

Warunki zakupu każdej z ww. nieruchomości:

  1. zakupu dokona podmiot oferujący syndykowi najwyższą cenę, publicznie w ww. dniach i godzinie,  który w tym samym dniu wpłaci przelewem na rachunek bankowy masy upadłości kwotę nie niższą niż 50% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma,
  2. wpłata pozostałej części ceny sprzedaży przy zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność, po wyczerpaniu procedury pierwokupu,
  3. koszty zakupu nieruchomości  w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący.

 

Informacje syndyk Ryszard Manikowski tel. 516-167-118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu