Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WĄGROWIEC, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185936

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 18
62-100 WĄGROWIEC

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 570/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Dworakowskim, synu Józefa i Zofii, ostatnio mającym miejsce stałego pobytu w Wągrowcu, zmarłym dnia 9 stycznia 2018 roku w Wągrowcu, w skład spadku po którym wchodzi udział 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, należącej do Skarbu Państwa, o powierzchni 0,733 ha, położonej w Wągrowcu, na którą składa się działka nr 3886/29, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą PO1B/00059903/8.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego Krzysztofa Dworakowskiego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia 20 czerwca 2022 roku zgłosili i udowodnili swoje prawa do nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu