Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

92 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Przemyśl, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185969

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: 884 856 170

OFERTA SPRZEDAŻY 1/2 UDZIAŁU

W LOKALU MIESZKALNYM

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 494/20 „of” informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udział w wielkości 1/2 w prawie własności do lokalu nr 12 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Przemyślu przy ul. 3 Maja 31, o powierzchni 76,80 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00090978/3, za cenę nie mniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 92.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka pod adresem: Pl. Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, tel.: 884 856 170, e-mail: sekretariat@nowak-kancelaria.pl oraz na stronie www.doradca.nowak-kancelaria.pl.

Umówienie spotkania w celu oględzin lokalu możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 884 856 170 – kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00.

Kupujący udziały w prawach nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).

Termin składania ofert: 30 czerwca 2022 r.

Otwarcie kopert zawierających oferty nastąpi o godzinie 12:00 w dniu 1 lipca 2022 r. w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego w Zamościu, przy ulicy Kilińskiego 89A.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu