Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWY TARG, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185044

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. UL. SĄDOWA 6
34-400 NOWY TARG

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 325/22 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Kalaty i Haliny Kalaty o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 308/2 o pow. 0,0237 ha (odp. pgr.l.kat. 308/2 - KW nr NS1T/00024921/0), położonej w Szaflarach, obręb 0006, jednostka ewidencyjna 121114_2 Szaflary, powiat nowotarski, województwo małopolskie. 

W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Katarzynę Budz, Agnieszkę Walkosz Para, Marię Słaby, lub ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu